Mats Petersson

Mats Petersson

Mats Petersson är en av Sveriges mest populära föredragshållare. Han har fram till idag genomfört fler än 3 000 seminarier om kost, motivation och om balansen mellan kropp och knopp.