Samtyckestext, Integritets- & databehandlingspolicy

Alla personuppgifter som vi på PerformIQ får ta del av hanteras i enlighet med gällande Dataskyddsförordning (GDPR) från och med 25 maj 2018.

Samtycke till personuppgiftsbehandling

Om du önskar registrera en profil på hälsoplattformen PerformIQ Life kommer följande personuppgifter hanteras:

  • Mejladress (för att skapa ett konto och för att skicka ut nyhetsbrev)
  • Kortuppgifter (för privatpersoner som inte är anslutna via ett företag, för att kunna administrera betalning för tjänsten)

Följande uppgifter är frivilliga att fylla i:

  • Förnamn och efternamn (för att ha ett användarnamn när du deltar i en företagsutmaning samt i de fall vi ska kunna lämna ut friskvårdskvitto till dig som användare)

Du avgör själv om du vill samtycka till ovan nämnda personuppgiftsbehandling. Du har rätt att närhelst återkalla ditt samtycke för denna personuppgiftsbehandling. Detta gör du genom att logga in på ditt konto och trycka på ”Radera konto”. Önskar du enbart avregistrera dig från våra nyhetsbrev så kan du göra det på ditt konto på knappen ”Nyhetsbrev”.

 

Vår integritets- och databehandlingspolicy i fulltext hittar du här:

Hur skyddas dina personuppgifter?

Vi arbetar aktivt för att säkerställa att personuppgifter hanteras på ett säkert sätt. Vi har väl skyddade
system och vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska skyddsåtgärder.

Besök på hemsidan

På life.performiq.se använder vi cookies som innebär att vi sparar vissa val du gör på sidan. En cookie är
en fil som webbplatsen kan skicka till användarens webbläsare, varifrån den kan sparas i användarens
system som en anonym identifierare. Med hjälp av cookien kan datorn, men inte dess användare
identifieras. Genom användande av vår hemsida godkänner du att detta sker.

Vi använder cookies för att:

– Förbättra upplevelsen på hemsidan för dig som besökare
– Ge dig mer relevanta hälsotips i ämnen du visat intresse för.
Du kan välja att stänga av cookies via inställningar i din webbläsare.

Rättslig grund: Intresseavvägning

Abonnent

Vilka personuppgifter samlar vi in?

– Namn
– E-postadress

Varför och hur använder vi informationen?

Skapa och underhålla personens konto.

Med vem delar vi informationen?

Den betaltjänst som valts och i förekommande fall arbetsgivare.

När raderar vi informationen?

Vid avslut av abonnemang.

PerformIQ Life värnar om individers personliga integritet och strävar därför efter att arbeta med kunder
och leverantörer som lever upp till de krav som ställs på företag som behandlar personuppgifter.
PerformIQ Life behandlar inom ramen för sina respektive verksamheter nödvändiga personuppgifter.
Beroende på vilken typ av tjänst som tillhandahålls kan ansvaret för behandlingen av personuppgifterna
fördelas olika mellan avtalsparterna.

Detta dokument har tagits fram i syfte att tydliggöra hur PerformIQ Life generellt, enligt gällande
personuppgiftslagstiftning, uppfattar ansvarsfördelningen för behandling av personuppgifter. Dokumentet
bygger på den Vägledning PerformIQ Life tillsammans med andra branschrepresentanter har varit med att
tagit fram tillsammans med Bemanningsföretagen/Almega.

Eventuella frågor kan ställas till din kontaktperson inom PerformIQ Life eller vårt dataskyddsombud som
nås via dpo@performiq.se

Behandling av personuppgifter

PerformIQ Life bestämmer även övriga ändamål med behandlingen då syftet är att kunna skapa
långsiktiga och relationsbyggande kontakter med abonnenter.

Utifrån detta intar PerformIQ Life en självständig ställning i förhållande till kund.
Då PerformIQ är ansvarig måste de alltid se till att de har en laglig grund för sin behandling och att
behandlingen sker i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning. Kunden är i sin tur
personuppgiftsansvarig för sin behandling av de personuppgifter som eventuellt överförs under
utnyttjandet av tjänsten.

Vilka personuppgifter samlar vi in angående våra kontaktpersoner?

– E-postadress
– Namn
– Betalningsinformation

Varför och hur använder vi informationen?

Vi behöver detta för att skapa och administrera ett användarkonto för tjänsten

Med vem delar vi informationen?

Informationen delas endast i betallösningarna.

Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig är PerformIQ Life AB , Hammarbybacken 31, 120 30 Stockholm

Kontaktuppgifter för att komma i kontakt med vårt Dataskyddsombud är dpo@performiq.se.

Ändringar och justeringar

Den information som anges ovan kan förändras och justeras på grund av teknisk utveckling, ändringar i
den gällande Dataskyddslagstiftningen eller ändringar i PerformIQ Lifes rutiner, organisation eller
affärsstrategi. Vi rekommenderar att du ibland besöker vår webbplats för att läsa en uppdaterad version av
informationen.

Om vi genomför några omfattande ändringar i hur vi behandlar dina personuppgifter kommer vi dock att
först förse dig med information och ge dig möjlighet att ta ställning till dessa nya villkor och därefter
agera efter egen vilja.