Databehandlingspolicy

Databehandlingspolicy

Alla personuppgifter som vi på PerformIQ får ta del av hanteras i enlighet med gällande Dataskyddsförordning (GDPR) från och med 25 maj 2018.

Hur skyddas dina personuppgifter?

Vi arbetar aktivt för att säkerställa att personuppgifter hanteras på ett säkert sätt. Vi har väl skyddade system och vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska skyddsåtgärder.

Besök på hemsidan

På life.performiq.se använder vi cookies som innebär att vi sparar vissa val du gör på sidan. En cookie är en fil som webbplatsen kan skicka till användarens webbläsare, varifrån den kan sparas i användarens system som en anonym identifierare. Med hjälp av cookien kan datorn, men inte dess användare identifieras. Genom användande av vår hemsida godkänner du att detta sker.

Vi använder cookies för att:

– Förbättra upplevelsen på hemsidan för dig som besökare
– Ge dig mer relevanta hälsotips i ämnen du visat intresse för.
Du kan välja att stänga av cookies via inställningar i din webbläsare.

Rättslig grund: Intresseavvägning

Abonnent

Vilka personuppgifter samlar vi in?

- Namn
- E-postadress

Varför och hur använder vi informationen?

Skapa och underhålla personens konto.

Med vem delar vi informationen?

Den betaltjänst som valts och i förekommande fall arbetsgivare.

När raderar vi informationen?

Vid avslut av abonnemang.

PerformIQ Life värnar om individers personliga integritet och strävar därför efter att arbeta med kunder och leverantörer som lever upp till de krav som ställs på företag som behandlar personuppgifter. PerformIQ Life behandlar inom ramen för sina respektive verksamheter nödvändiga personuppgifter. Beroende på vilken typ av tjänst som tillhandahålls kan ansvaret för behandlingen av personuppgifterna fördelas olika mellan avtalsparterna.

Detta dokument har tagits fram i syfte att tydliggöra hur PerformIQ Life generellt, enligt gällande personuppgiftslagstiftning, uppfattar ansvarsfördelningen för behandling av personuppgifter. Dokumentet bygger på den Vägledning PerformIQ Life tillsammans med andra branschrepresentanter har varit med att tagit fram tillsammans med Bemanningsföretagen/Almega.

Eventuella frågor kan ställas till din kontaktperson inom PerformIQ Life eller vårt dataskyddsombud som nås via dpo@performiq.se

Behandling av personuppgifter

PerformIQ Life bestämmer även övriga ändamål med behandlingen då syftet är att kunna skapa långsiktiga och relationsbyggande kontakter med abonnenter.

Utifrån detta intar PerformIQ Life en självständig ställning i förhållande till kund. Då PerformIQ är ansvarig måste de alltid se till att de har en laglig grund för sin behandling och att behandlingen sker i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning. Kunden är i sin tur personuppgiftsansvarig för sin behandling av de personuppgifter som eventuellt överförs under utnyttjandet av tjänsten.

Vilka personuppgifter samlar vi in angående våra kontaktpersoner?

- E-postadress
- Namn
- Betalningsinformation

Varför och hur använder vi informationen?

Vi behöver detta för att skapa och administrera ett användarkonto för tjänsten

Med vem delar vi informationen?

Informationen delas endast i betallösningarna.

Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig är PerformIQ Life AB , Sveavägen 159, 113 46 Stockholm

Kontaktuppgifter för att komma i kontakt med vårt Dataskyddsombud är dpo@performiq.se.

Ändringar och justeringar

Den information som anges ovan kan förändras och justeras på grund av teknisk utveckling, ändringar i den gällande Dataskyddslagstiftningen eller ändringar i PerformIQ Lifes rutiner, organisation eller affärsstrategi. Vi rekommenderar att du ibland besöker vår webbplats för att läsa en uppdaterad version av informationen.

Om vi genomför några omfattande ändringar i hur vi behandlar dina personuppgifter kommer vi dock att först förse dig med information och ge dig möjlighet att ta ställning till dessa nya villkor och därefter agera efter egen vilja.