Pernilla Aspe

Pernilla Aspe

Jag är certifierad ledarskapscoach och samtalsterapeut. Jag är utbildad inom organisationsutveckling med kbt-inriktning samt inom Acceptance Commitment Therapy (ACT). ACT är en psykoterapeutisk modell som vidareutvecklats från kbt, och som har stor evidens inom bland annat stresshantering. Utöver min utbildning, så har jag egen erfarenhet av ledarskap i rollen som chef, VD och entreprenör.