Michael Fridebäck

Michael Fridebäck

Under 17 år arbetade jag otroligt mycket i olika roller, både som VD och försäljningschef i små och medelstora bolag. Jag drivs av förändringsprocesser så jag hamnade till slut som politiker och arbetade i 9 år i Haninge kommun. Där satt jag i ledningen med ansvar för bla kultur & fritids frågor. Arbetet som politiker tog på både kraft, energi och tid. Tid som jag tog från mig själv och min familj. Tillslut stod jag bara där och vägde 150 kg med en massa konsekvenser av dåligt och stressigt levene. Jag bestämde mig för att gör min förändring, låt mig nu hjälpa dig att göra din.