Malene Schmidt

Malene Schmidt

Medgrundare till företaget MyIndicators som har tagit fram plattformen Myli för beteendeförändringar. Sluta röka-programmet har granskas av Sjuksköterskor mot Tobak och testas i samarbete med KTH.

Kurser i flera avsnitt med Malene Schmidt