Andreas Piirimets

Andreas Piirimets

Andreas hjälper människor att förebygga stress och utbrändhet. Han är briljant i sitt sätt att beskriva hur hjärnan och kroppen reagerar på långvarig stress. Ger tydliga exempel på fallgropar och har en djup källa med strategier och metoder som hjälper alla att hantera stress. Andreas har verktyg, kunskaper och inspirerande tankar om hur just ni kan undvika stress och utbrändhet! Aktuell forskning kombinerat med egna erfarenheter.