Alexander Holmberg

Alexander Holmberg

Personlig. Rakt på. Utmanande. Inspirerande. Konkret. Tydlig. Så sammanfattar en av Alexanders tidigare klienter den förändring som jag fick förmånen att hjälpa honom med. Alexander arbetar som ledarexpert med tre arenor: som coach, som utbildare och föreläsare.