Emotionell intelligens

Vill du få tillgång till Emotionell intelligens?

Bli medlem och köp din prenumeration idag! Klicka på knappen nedan för att skapa ditt konto!

Bli medlem här

Alla avsnitt (38 st)

1. Välkommen!
2. Vad är Emotionell intelligens?
3. Självuppfattning
4. Självkänsla
5. Reflektion självkänsla
6. Självförverkligande
7. Reflektion självförverkligande
8. Känslomedvetenhet
9. Reflektion Känslomedvetenhet
10. Självuttryck
11. Känslouttryck
12. Reflektion Känslouttryck
13. Självhävdelse
14. Reflektion Självhävdelse
15. Självständighet
16. Reflektion Självständighet
17. Mellanmänskliga förmågor
18. Sociala relationer
19. Reflektion sociala relationer
20. Empati
21. Reflektion Empati
22. Socialt ansvar
23. Reflektion Socialt ansvar
24. Beslutsfattande
25. Problemhantering när känslor är inblandade
26. Reflektion Problemhantering när känslor är inblandade
27. Realism
28. Reflektion Realism
29. Impulskontroll
30. Reflektion Impulskontroll
31. Stresshantering
32. Flexibilitet
33. Reflektion Flexibilitet
34. Stresstolerans
35. Reflektion Stresshantering
36. Optimism
37. Reflektion Optimism
38. Summering

Omdömen

Det finns inga omdömen än, bli medlem och bli den första att ge ditt betyg!